TJELESNA ZAŠTITA

Pod tjelesnom zaštitom podrazumijeva se zaštita osoba i imovine koja se obavlja osobnom nazočnošću osobe koja obavlja poslove zaštite i njegovom zaštitnom aktivnošću bez dominantne uporabe tehničkih sredstava i naprava. Usluge tjelesne zaštite prilagođavamo individualnim potrebama svakog klijenta i specifičnostima štićenih objekata.

TJELESNA ZAŠTITA

Zaštitarske usluge

Zapošljavamo licencirane djelatnike koji svojom stručnošću daju garanciju kvalitete usluge štićenja objekata prema potrebama i nalozima klijenta. Radni zadaci naših zaštitara obuhvaćaju izvršenje mjera i radnji u sprečavaju počinjenja kaznenih djela, prekršaja i drugih štetnih događaja unutar štićenog objekta kao što je nadzor nad ulaskom i izlaskom zaposlenika i stranaka u i iz štićenog prostora, sprječavanje i otkrivanje štetnih pojava i protupravnih radnji koje mogu ugroziti osobe i imovinu klijenata, poduzimanje mjera zaštite radi otklanjanja štetnih pojava i protupravnih radnji, te ostali zaštitarski poslovi sukladno ugovornim obvezama i odredbama Zakona o privatnoj zaštiti.

TJELESNA ZAŠTITA

Recepcijske usluge

Recepcijske usluge uključuju evidenciju ulaska i izlaska osoba, najavu i upućivanje poslovnih suradnika i stranaka, te druge poslove po nalogu klijenta. Kako bi našim klijentima pružili što kvalitetniju uslugu zaposleni na ovim radnim mjestima obučeni su za rad na telefonskoj centrali, pravilima ponašanja pojedine tvrtke, te su prošli obuku za rukovanje tehničkim sredstvima zaštite (npr. detektori metala).

TJELESNA ZAŠTITA

Bodyguard usluge

Ovu vrstu usluga pruža stručno i visoko profesionalna služba opremljena suvremenom tehničkom opremom i vozilima kako bi u svakom trenutku spriječila ugrožavanje štićene osobe.

TJELESNA ZAŠTITA

Redarske usluge

Pružamo redarske usluge na raznim okupljanjima, skupovima, manifestacijama, koncertima, festivalima, maturalnim zabavama, sportskim priredbama i natjecanjima i sl.

TJELESNA ZAŠTITA

Usluge zaštite imovine

U obavljanju poslova tjelesne zaštite imovine sudjeluju stručno osposobljeni djelatnici sa visokom profesionalnom obukom. Pored tehničke opremljenosti zaštitari su odjeveni u odgovarajuće odore ovisno o godišnjem dobu čime smo stvorili prepoznatljivog zaštitara. Prilikom preuzimanja objekata, snima se ugroženost objekta, predlažu se mjere zaštite u poboljšanju sigurnosti objekta, te zajedno sa korisnikom usluga izrađuje naputak o radu zaštitara.

TJELESNA ZAŠTITA

Usluga pratnje novca i dragocjenosti

Pratnja novaca i dragocjenosti vrše profesionalno osposobljeni zaštitari u skladu sa zakonskim propisima.

TJELESNA ZAŠTITA

Usluga kontrolnih obilazaka objekata 0-24h

U mogućnosti smo pružiti 24-satne kontrolne obilaske štićenih objekata kako bi osigurali još sigurniju i kvalitetniju zaštitu povjerene nam imovine.